ใครที่ใช้งานรถสาธารณะอย่างรถไฟ รถไฟฟ้า ต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 มีผลบังคับใช้วันที่ 25 มีนาคม ส่วนใครที่ไม่มีหน้ากากสามารถหาซื้อได้บริเวณหน้าสถานี

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคมลงนามในคำสั่งประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่องข้อแนะนำในการปฎิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารและหน่วยงานที่ใช้บริการระบบขนส่งทางราง ฉบับที่ 2 โดยประกาศฉบับนี้จะบังคับให้ผู้ที่ใช้บริการรถสาธารณะอย่างรถไฟ รถไฟฟ้า BTS , รถไฟใต้ดิน MRT, รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ทั้งในสถานีและขบวนรถโโยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคมเป็นต้นไป สิ่งที่ผู้ให้บริการทุกรายต้องทำก็คือ

  1. ต้องแจ้งให้ประชาชนทราบว่าต้องสวมใส่หน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในสถานีและขบวนรถ
  2. ในส่วนของผู้ใช้บริการนั้นจะต้องนำมาตรการ Social Distance มาปรับใช้ในสถานีและภายในขบวนรถ ซึ่งจะต้องเว้นระยะห่างประมาณ 2 เมตร
  3. มีมาตรการป้องกันเจ้าหน้าที่และพนักงานที่ให้บริการในสถานีที่ต้องพบเจอคนจำนวนมาก
  4. ทางผู้ให้บริการรถสาธารณะเหล่านี้จะต้องมีจุดให้บริการหน้ากากมาจำหน่ายหน้าสถานี สำหรับประชาชนที่ไม่ได้สวมหน้ากาก เบื้องต้นทางกรมการขนส่งทางรางได้ประสานงานกับกรมราชทัณฑ์ และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการจัดหาหน้ากากมาจำหน่าย
  5. ต้องเพิ่มจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ หากตรวจพบผู้โดยสารมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการคัดกรอง สามารถสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการได้ พร้อมดำเนินติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อดำเนินในขั้นตอนต่อไป

ภาพและข้อมูลจาก Facebook กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม