ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศความร่วมมือกับ Monetary Authority of Singapore (MAS) ของประเทศสิงโปร์ เชื่อมต่อระบบจ่ายเงิน เพื่อให้โอนเงินระหว่างสองประเทศผ่าน Prompt Pay  ได้

ทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศความร่วมือในการเชื่อมโยงระบบชำระเงิน Prompt Pay  และ Paynow ของสิงคโปร์ เพื่อเปิดให้ผู้ใช้รายย่อย สามารถโอนเงินหากันข้ามประเทศได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้มีการประกาศความร่วมมือกับญี่ปุ่น ลาวและเวียดนามในการเปิดให้ผู้ใช้ชำระเงินผ่าน QR Code ได้ ซึ่งในอนาคตจะมีการขยายให้รองรับประเทศอื่นมากขึ้น

การใช้งานนั้นจะเหมือนกับการโอนเงินในประเทศ เพียงแค่กรอกเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถโอนเงินหากันข้ามประเทศได้อย่างรวดเร็วบนระบบที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล รวมถึงลดต้นทุนในการดำเนินงานของธนาคารให้ถูกลงด้วย

ส่วนการโอนเงินนั้นจะจำกัดไว้ที่ไม่เกินวันละ 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือ 25,000 บาท

ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย