Clubhouse ประกาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบนทวิตเตอร์ว่า แอปบน Android จะปล่อยให้ใช้งานได้ทั่วโลกในวันที่ 21 พฤษภาคมนี้

หลังจากที่ Clubhouse บน Android นั้นเริ่มปล่อยให้ใช้งานในบางประเทศก่อนเริ่มจากสหรัฐ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการประกาศผ่านทวิตเตอร์ในวันอังคารนี้จะขยายการใช้งานไปยังญี่ปุ่น, บราซิล และรัสเซีย จากนั้นจะทะยอยเพิ่มประเทศให้ใช้งานไปเรื่อยๆ จนสามารถใช้งานได้ทั่วโลกในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคมนี้

ทาง TechCrunch รายงานว่าแอปบนแอนดรอยด์ในช่วงเปิดตัวนั้นยังขาดอีกหลายฟีเจอร์ ต่างจากบน iOS เช่น ไม่สามารถติดตามหัวข้อที่สนใจได้, ไม่สามารถสร้างและจัดการคลับได้, ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้, ยังไม่รองรับการจ่ายเงิน เป็นต้น ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องรีบจัดการ