Audacity เรียกว่าเป็นซอฟท์แวร์ตัดต่อเสียงแบบ open-source ที่มีคนนิยมใช้งานทั่วโลก แต่ล่าสุดมันได้กลายเป็น  spyware ไปซะแล้ว หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว มีการเก็บข้อมูลผู้ใช้ส่งต่อให้บริษัทอื่นๆ

Audacity นั้นถูกซื้อไปโดย Muse Group เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทนี้เป็นเจ้าของซอฟ์ทแวร์อย่าง Ultimate Guitar, MuseScore และ Tonebridge หลังจากซื้อกิจการ Audacity มาก็มีคนพบการเปลี่ยนแปลงในหน้าเว็บเอกสารสนับสนุนออนไลน์ แจ้งถึงการเก็บข้อมูลผู้ใช้

ต่อมาในวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีการอัปเดตเรื่องของความเป็นส่วนตัว เพิ่มข้อความว่าแอปมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจ่กผู้ใช้ Mac ส่วนข้อมูลที่เก็บไปนั้นก็จะมี IP address ที่ใช้บอกประเทศของผู้ใช้ได้, ข้อความแสดงความผิดพลาดบนหน้าจอ, รายงานการทำงานผิดพลาด เป็นต้น ในหัวข้อการเก็บข้อมูลสำหรับหน่วยงานทางกฎหมายนั้น เขาบอกว่ามีการเก็บข้อมูลเผื่อใช้ในกรณีที่หน่วยงานทางด้านกฎหมายร้องขอ แต่ไม่ระบุให้ชัดเจนว่าเก็บข้อมูลอะไรไปบ้าง

ส่วนข้อมูลนั้นจะถูกเก็บในพื้นที่เศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area) แต่จะมีการแชร์ข้อมูลไปยังสำนักงานหลักในรัสเซียและบริษัทที่ปรึกษาในสหรัฐด้วย โดยการแชร์ข้อมูลนั้นจะรวมถึง ผู้ให้ตำแนะนำ, ผู้ซื้อ รวมถึงหน่วยงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่มา AI