โครงการในเคนยาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในการแก้ไขปัญหามลพิษแปลงผักตบชวาเป็นเชื้อเพลิงหุงต้มใช้ในครัวเรือน

เป็นที่ทราบกันดีว่าผักตบชวา (Water hyacinth) เป็นพืชที่แพร่พันธุ์รวดเร็วจนกลายเป็นวัชพืชร้ายแรงถิ่นกำเนิดมาจากในอเมริกาใต้เป็นพืชน้ำล้มลุกหลายฤดูอยู่ได้ทุกสภาพน้ำและถือเป็นสายพันธุ์รุกรานต่างถิ่นในหลายประเทศทำให้อากาศในน้ำไม่ไหลเวียนและแสงส่องลงไปในน้ำไม่ได้ทำให้แบคทีเรียและยุงเจริญเติบโต  พืชต่าง ๆ ที่สำคัญต่อสัตว์น้ำลดน้อยลง ยากต่อการกำจัด ซึ่งทะเลสาบวิกตอเรียในแอฟริกาคือหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกคุกคามมากที่สุด ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของชุมชนในท้องถิ่น

Biogas International บริษัทเทคโนโลยีพลังงานในเคนยาร่วมมือกับ AstraZeneca และศูนย์ความยั่งยืนมหาวิทยาลัย University of Cambridge โครงการนี้ได้ช่วยให้ผู้คนในเมือง Kisumu ทางตะวันตกของเคนยา เปลี่ยนจากการใช้ไม้และถ่านในการประกอบอาหาร มาเป็นก๊าซชีวภาพจากผักตบชวาแทน ช่วยลดมลพิษจากการเผาไหม้ของไม้และถ่าน ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และใช้เวลาในการประกอบอาหารนาน ก๊าซชีวภาพดังกล่าวไม่มีควัน และไม่มีกลิ่นเหม็น และทำให้การประกอบอาหารรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเตาแก๊ส 

แต่ Biogas International ชี้ว่าเครื่องแปลงผักตบชวาเป็นก๊าซมีต้นทุนที่สูงในการผลิต หลายครอบครัวในพื้นที่เคนยาไม่มีกำลังทรัพย์มากพอ บริษัทจึงหวังที่จะมีนักลงทุนเพิ่มเพื่อที่จะสามารถผลิตเครื่องแปลงผักตบชวาเป็นก๊าซได้มากขึ้น และหวังที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องผักตบชวา และมลพิษจากการประกอบอาหารให้ผู้คนในเคนยาได้มากขึ้น