อยากมี QR Code ไว้สแกนเพื่อเข้าลิงก์ แต่ต้องเสียเวลาก็อปแปะในเว็บแปลงลิงก์เป็น QR Code

วันนี้จะมาสอนวิธีที่ง่าย และรวดเร็วกว่านั้น ในการแปลงลิงก์ให้กลายเป็น QR Code ไม่กี่ขั้นตอนผ่าน Google Sheets

1.สร้างชีตขึ้นมาใหม่ และวางลิงก์ทุกอันที่เราต้องการแปลงเป็น QR Code ลงไป

2.จากนั้น ในช่องที่เราต้องการให้แปลงลิงก์เป็น QR Code ให้พิมพ์ =IMAGE(“https://chart.googleapis.com/chart?chs=200×200&cht=qr&chl=”&A2&“”) แค่นี้ก็จะได้ QR Code มาแล้ว

** ระหว่างเครื่องหมาย & & ให้เปลี่ยน A2 เป็นตัวอักษรคอลัมน์และเลขแถวของลิงก์ที่เราต้องการแปลง เช่น ลิงก์อยู่ที่คอลัมน์ A แถว 3 ก็จะเป็น =IMAGE(“https://chart.googleapis.com/chart?chs=200×200&cht=qr&chl=”&A3&“”) เป็นต้น **

3. และเราสามารถแปลงลิงก์เป็น QR Code ได้รวดเดียว โดยการลากที่มุมขวาล่างของ QR Code ช่องแรกที่เราสร้าง ไม่ต้องเสียเวลามานั่งพิมพ์โค้ดใหม่ทั้งหมด