แอปหมอพร้อมเปิดตัว “Digital Health Pass” บัตรผ่านโควิด เพื่อให้ประชาชนยืนยันว่าฉีดวัคซีนครบแล้ว ก่อนเข้าใช้บริการสถานที่ต่างๆ ในช่วงแรก รองรับการเดินทางภายในประเทศร่วมกับ 7 สายการบิน

ก่อนหน้านี้ทางศบค.เผยแนวทางการใช้งานบัตรผ่านโควิดหรือ “Digital Health Pass” มาวันนี้ก็มีการเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแล้ว Digital Health Pass คือ เอกสารรับรองสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบเอกสารดิจิทัล ที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเข้ารับบริการในร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ต่างๆ และใช้ยืนยันสถานะสำหรับการเดินทางภายในประเทศได้
ต้วบัตรผ่านนี้จะในรูปแบบ QR Code บน “หมอพร้อม” โดยจะแสดงข้อมูลดังนี้
  • ชื่อ-นามสกุล
  • เลขหนังสือเดินทาง
  • สถานะการรับวัคซีน
  • ผลการตรวจหาเชื้อโควิค
ทางกระทรวงสาธารณสุขเคลมว่า ตัวระบบมีการเข้ารหัสเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและอ่านข้อมูล รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยี block chain  และมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถแสดงเอกสารดิจิทัลแบบย่อบน Digital Health Pass ให้กับผู้ให้บริการตรวจสอบ ผ่านการให้ความยินยอมของผู้ถือเอกสารตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แต่ปัญหาที่พบตอนนี้คือ หลายคนแม้จะฉีดเข็มสองครบแล้วแล้ว แต่ข้อมูลในแอปหมอพร้อมยังไม่อัปเดต ทำให้ต้องติดต่อกับทางหน่วยฉีดและโรงพยาบาลที่เข้ารับการฉีดวัคซีน
ทางฝั่งของกระทรวงสาธารณสุขเองก็เพิ่งลงนานข้อตกลงกับ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และสมาคมสายการบินประเทศไทยเพื่อนำ Digital Health Pass มาช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางในประเทศ เพื่อให้การคัดกรองเร็วขึ้นโดยการแสดงบัตรผ่านตอนเช็กอิน เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อและการแพร่ระบาด เบื้องต้นจะใช้งานได้กับสายการบินทั้ง 7 สายในสังกัดสมาคมฯ ส่วนในอนาคตวางแผนที่จะเเป้าพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันของแต่ละสายการบินเข้าด้วยกัน
ที่มา https://www.facebook.com/Mohpromt/