Wifi ที่บ้านอืดมาก หาสาเหตุไม่ได้ หรือว่าจะมีคนแอบใช้?!?! วันนี้มีทริคดีดีมาแชร์ เช็คได้ง่าย ๆ ว่าใครแอบใช้ Wifi ของเรา ไปดูกันเลย

  1. โหลดแอป Fing

2. เลือกตัวเลือก Scan for devices

3. แอปจะขึ้นชื่ออุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของเราอยู่ เช็คเลยว่ามีชื่อไหนแปลกปลอมเข้ามาไหม

เท่านี้ก็สามารถเช็คได้แล้วว่าใครแอบใช้ Wifi ของเราอยู่บ้าง ง่ายมาก ๆ ใครลองโหลดมาใช้แล้วอย่าลืมมาแชร์กันนะคะ