Merck ผู้ผลิตยาเม็ดต้านโควิด โมนูพิราเวียร์ ยื่นขออนุมัติกรรมการอาหารและยาสหรัฐ (FDA) สำหรับใช้กรณีฉุกเฉิน หากผ่านการอนุมัติจะเป็นยาเม็ดชนิดแรกในการรักษาโควิด  อย่างเป็นทางการ

โมนูพิราเวียร์คือ ยาเม็ดที่พัฒนาโดย Merck และ Ridgeback Biootherapeutics มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผู้ป่วย COVID-19 ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางในผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงรุนแรง

Wendy Holman CEO ของ Ridgeback Biootherapeutics กล่าวว่า “การยื่นเรื่องต่อ FDA เป็นขั้นตอนสำคัญในการทำให้ยาโมนูพิราเวียร์มีจำหน่ายสำหรับผู้ที่อาจได้รับประโยชน์จากยาเม็ดที่สามารถนำกลับบ้านได้ไม่นานหลังการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ COVID-19 หากได้รับอนุญาตจาก FDAโมนูพิราเวียร์จะเป็นยาต้านไวรัสตัวแรกที่ใช้รักษา”

ส่วนยาต้านไวรัสอีกตัวที่ FDA อนุมัติให้รักษา COVID-19 คือ remdesivir ซึ่งต้องให้ทางหลอดเลือดดำหรือฉีดสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ติดเชื้อโควิด-19 เท่านั้น

เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2564  Merck กล่าวว่า โมนูพิราเวียร์ลดความเสี่ยงของการรักษาในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตได้ประมาณครึ่งหนึ่ง จากการทดลองที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่ความเสี่ยงสูงที่กินยาภายในห้าวันหลังจากเริ่มมีอาการของ COVID-19 มีโอกาสน้อยที่จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตประมาณ 50% เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอก การทดลองทางคลินิกประกอบด้วยผู้ใหญ่ 775 ราย ที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงอย่างน้อยหนึ่งอย่าง เช่น โรคอ้วนหรือโรคหัวใจ ผู้ผลิตยายังรายงานด้วยว่าอาการไม่พึงประสงค์ในผู้ที่รับประทานยามีความคล้ายคลึงกับผู้ที่รับประทานยาหลอก

หากยาเม็ดของเมอร์คมีจำหน่าย อาจเป็นความก้าวหน้าในการรักษาที่หลายคนคาดหวัง การระบาดใหญ่ได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 4.8 ล้านคนทั่วโลก รวมถึงกว่า 700,000 คนในสหรัฐอเมริกา

ที่มา: CNET