การแก้ปัญหามลภาวะจากเครื่องบินนั้นเป็นหนึ่งในปํญหาที่แก้ได้ยาก เพราะการใช้แบตเตอร์รี่แบบรถยนต์พลังงานไฟฟ้านั้น จะทำให้เครื่องบินมีน้ำหนักมากเกินไป และจะมีผลกระทบกับระยะทางการเดินทางอย่างมาก ซึ่งพลังงานไฮโดรเจนอาจเป็นคำตอบใหม่ในการที่จะช่วยลดมลภาวะที่ปล่อยออกจากเครื่องบินได้

นักวิจัยได้ออกแบบคอนเซ็ปต์เครื่องบินพลังงานไฮโดรเจน ชื่อโปรเจ็คว่า The FlyZero ที่จะช่วยลดมลพิษทางอากาศได้ และบินได้ครึ่งรอบโลกต่อการเติมเชื้อเพลิง 1ครั้ง โดยออกแบบโดยองค์กรเทคโนโลยีการบิน (Aerospace Technology Institute) และได้งบสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศอังกฤษ ซึ่งเจ้าเครื่องบินนี้สามารถบรรจุไฮโดรเจนเหลวลงในถังบรรจุที่อยู่ในเครื่องขนาดกลาง ที่สามารถบรรจุผู้โดยสารได้ถึง 279คนเลยทีเดียว และเมื่อบรรจุไฮโดรเจนเต็มถังแล้ว จะสามารถบินจากเมืองลอนดอนไปยังเมืองซานฟรานซิสโกได้ หรือจากเมืองลอนดอนไปยังเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ได้ในทริปเดียว โดยไม่ต้องแวะจอดเติมน้ำมันเลย

โดยเครื่องบินที่ออกแบบมานั้นจะมีขนาดของปีกที่กว้างถึง 54เมตร และมีเครื่องยนต์อยู่สองตัว (ข้างละตัว) และจะสามารถทำความเร็วได้เทียบเท่ากับเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเครื่องบินตามปกติ แต่ไม่มีการปล่อยมลพิษแทน เนื่องจากไฮโรเจนเมื่อถูกปล่อยออกมาแล้วจะมาผสมกับอ็อกซิเจนในอากาศและกลายเป็นไอน้ำในที่สุด (2 อะตอม Hydrogen รวมกับ 1 อะตอม Oxygen = H2O)

แต่ทางองค์กรเทคโนโลยีการบินทราบดีว่าการเก็บไฮโดรเจนนั้นต้องเก็บอยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำ -250องศาเซลเซียส เป็นอย่างน้อย จึงได้ออกแบบถังพิเศษที่อยู่ในส่วนหลังของเครื่องบิน และบริเวณใต้ท้องของเครื่องบินเพื่อจะทำให้ตัวเครื่องบินมีความสมดุลในเวลาบิน ต่างจากการออกแบบที่เก็บเชื่อเพลิงของเครื่องบินปกติที่ใช้น้ำมันเครื่องบิน เพราะโดยปกติแล้วจะเก็บน้ำมันไว้ที่ส่วนของปีกเครื่องบินนั้นเอง

อย่างไรก็ตามทางองค์กรเทคโนโลยีการบินคาดว่ายังต้องใช้เวลาในการพัฒนาคอนเซ็ป FlyZero นี้อยู่อีกหลายปีก่อนที่จะทำออกมาใช้จริงได้ เนืองจากตอนนี้ยังไม่มีสถานีเติมไฮโดรเจนด้วย และยังมีราคาที่แพงกว่าน้ำมัน เพราะยังไม่มีคนใช้กัน แตาทางองค์กรเทคโนโลยีการบินคาดว่าภายในปี 2030 หลายสนามบินละสายการบินน่าจะเริ่มหันมาสนใจการใช้ไฮโดนเจนเป็นเชื้อเพลิงทนแทนการใช้น้ำมัน และจะทำให้ราคาของไฮโดรเจนถูกลงและถูกใช้กับหลายสายการบิน และเป็นการลดมลพิษที่ปล่อยจากทางเครื่องบินได้อีกด้วย