ibot_11.jpg

เพื่อนๆ จำ Segway สองล้ออัจฉริยะได้ หรือเปล่าคะ? ที่มีสองล้อกับแฮนด์บังคับ สามารถ

ทรงตัวได้ โดยผู้ขับขี่แค่โน้มตัวไปข้างเพื่อให้มันวิ่งออกไป หรือโน้มตัวไปข้างหลัง เพื่อถอย

หรือเบรค ซีเพิ่งเห็นว่า มันมีรุ่นที่เป็นเก้าอี้รถเข็น(wheelchair)ที่สามารถขึ้นบันไดได้ด้วย!!!

iBot 4000 Mobility System ออกแบบโดย Dean Kamen ผู้คิดค้น Segway

ซึ่งเก้าอี้รถเข็นอัจฉริยะคันนี้จะใช้คอมพิวเตอร์หลายตัวในการทำงานร่วมกับเครื่องวัดการ

หมุนและรักษาการทรงตัวที่เรียกว่า Gyroscope เพื่อทำให้มันสามารถขึ้น-ลงบันไดได้

นอกจากนี้ iBot ยังมีระบบแจ้งเตือนทั้งภาพ และเสียง เพื่อความปลอดภัยในกรณีที่ผู้ใช้

กำลังบังคับให้ iBot เคลื่อนที่ในลักษณะที่เสี่ยงต่อการล้ม เช่น พยายามขึ้น-ลงในที่ชัน

มากเกินไป เป็นต้น

ibot_2.jpg

แม้ iBot จะได้ผ่านการทดสอบจากผู้ป่วยจริงเป็นจำนวนมาก แต่ความสามารถใน

เรื่องของการขึ้นลงบันได ถ้าจะให้มีความปลอดภัยจริงๆ ทางบริษัทแนะนำให้มีผู้ช่วย

อีกหนึ่งคนจะดีกว่า…อันนี้ซีเห็นด้วยค่ะ ความจริง iBot ช่วยให้ผู้พิการได้ใช้ชีวิตที่

สะดวกขึ้นอีกมากมาย ซึ่งในเว็บไซต์จะมีวิดีโอสาธิตคุณสมบัติการทำงานอื่นๆ ที่น่า

สนใจอีกด้วย สนนราคาของ iBot อยู่ที่ 26,000 เหรียญฯ(ประมาณ 800,000 บาท)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=PrwwXmcIk5M]