secret_hole_scale_1.jpg

สาวๆ บางคนก็ไม่กล้ายอมรับความจริงเวลาที่เห็นตัวเลขบนเครื่องชั่งระบุว่า น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น

ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ก่อนที่จะขึ้นไปยืนบนเครื่องชั่งน้ำหนักก็จะคิดอยู่เสมอว่า “ฉันอยากรู้เหมือน

กันว่าจะเพิ่มขึ้นไปเท่าไรแล้ว…แต่ฉันไม่อยากดูน้ำหนักตัวเองเลย” ที่สำคัญใครผ่านมาเห็น

ขณะชั่งยิ่งให้รู้สึกอายเข้าไปใหญ่

 secret_hole_scale_2.jpg

เมื่อเป็นเช่นนี้ สาวๆ จึงมักจะเก็บเครื่องชั่งไว้ในห้องน้ำ แบบไม่อยากให้ใครรู้…แม้แต่ตัวเอง

:p จากความกังวลดังกล่าว ได้มีนักคิดหัวใสออกแบบเครื่องชั่งที่ช่วยให้ผู้ที่ขึ้นไปชั่งน้ำหนัก

ได้มีเวลาเตรียมใจ และความพร้อมที่จะรับทราบน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นก่อนที่จะช็อคด้วยไอเดีย

เครื่องชั่งน้ำหนักที่มาพร้อมกับช่องแสดงน้ำหนัก ซึ่งแต่เดิมจะอยู่ด้านหน้าของฝ่าเท้าเวลา

ขึ้นไปชั่ง ก็ย้ายมันลงมาอยู่ตรงกลางเครื่องใต้ฝ่าเท้าพอดี

secret_hole_scale_3.jpg

เพราะฉะนั้น เวลาขึ้นไปเหยียบบนตาชั่งด้วยเท้าทั้งสอง ก็จะมองไม่เห็นน้ำหนักของตัวเอง

จากนั้นสูดลมหายใจลึกๆ แล้วค่อยแยกฝ่าเท้าออกจากกัน เพื่อให้สเก็ลที่แสดงน้ำหนักด้วย

ตัวเอง โดยคนอื่นจะมองไม่เห็นตัวเลขชวนสยองนั้นด้วยค่ะ…