อรุณสวัสดิ์ เพื่อนๆ และแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านที่คอยส่งกำลังใจมาให้กันตลอดนะคะ

ว่าแล้ว วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยไอเดีย Gadget เท่ห์ๆ กันดีกว่าค่ะ หลายคนคงจะคุ้นเคย

กับ Post-It กระดาษโน้ตสีเหลือง นวตกรรมของบริษัท 3M กันดีแล้ว ซึ่ง Gadget

ที่ซีจะแนะนำต่อไปนี้ เป็นไอเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัย MIT ที่ต้องการพัฒนาให้เจ้า

กระดาษโน้ตข้อความเล็กๆ นี้มีความสามารถมากขึ้น

Quickies เป็นนวตกรรมต่อยอดให้กับ Post-It ที่นับตั้งแต่มันอุบัติขึ้นบนโลก พวกมัน

ไม่ได้รับการพัฒนาให้ทำอะไรได้มากกว่าการเป็นกระดาษโน้ตข้อความสั้นๆ ที่ใช้แปะ

ตามบริเวณต่างๆ เพื่อคอยเตือน หรือแจ้งให้ทราบ หลายคนที่รู้จักใช้เป็นแท็ก(tag) ติด

คั่นไว้ในหน้าหนังสือที่ต้องการ

สำหรับไอเดียของนักศึกษาชื่อว่า Pranav และ Pattie ก็คือ การผสมผสานเทคโนโลยี

ระบบรู้จำลายมืออัจฉริยะ(วิเคราะห์ข้อความที่เขียนด้วยลายมือ และตีความเป็น text ได้)

,RFID, ปัญญาประดิษฐ์(AI) และซอฟต์แวร์บริหารจัดการ

ผลลัพธ์ที่ได้ทำให้ผู้ใช้สามารถเขียนข้อความลงบน Post It ที่วางอยู่บนอุปกรณ์รู้จำลาย

มือที่สามารถสแกน และตีความสิ่งที่เขียนบนกระดาษเข้าไปในซอฟต์แวร์ที่มาด้วยกันได้

ซึ่งหากเป็นข้อความที่ต้องการแจ้งไปยังมือถือด้วย SMS โปรแกรมก็จะเอาชื่อบน Post-It

ไปค้นหาในแอดเดรสบุ๊กแล้วส่งข้อความนั้นไปยังมือถือได้ทันที

ความฉลาดของซอฟต์แวร์ยังสามารถตีความคำสั่งบนหัวกระดาษโน้ตที่เขียนได้อีกด้วย

เช่น ถ้าเขียนว่า To Do ข้อความบนกระดาษโน้ตจะถูกเพิ่มเข้าไปใน To Do List ของ

Outlook หรือคำว่า Meeting รายละเอียดก็จะเพิ่มเข้าไปในตารางการประชุมทันที

นอกจากนี้ Post-It ที่ติด RFID สามารถนำไปติดไว้กับสิ่งของต่างๆ อย่างเช่น หนังสือ

เมื่อใช้ซอฟต์แวร์อ่านโน้ตแผ่นนี้ขึ้นมา มันจะแจ้งให้ทราบได้ว่า หนังสือเล่มนั้นอยู่ที่

ไหนค่ะ…โม้มาซะยืดยาว ซีว่าดูคลิปสาธิตไอเดียที่เห็นแล้วต้องทึ่งกันไปเลยดีกว่าค่ะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=HQT5_4aVvHU]