สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) เดินหน้าจัดงานสัมมนาออนไลน์ AI Governance Webinar 2022 EP.02 ในหัวข้อรอบรู้ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ พิชิตธุรกิจด้วยกุญแจสำคัญชวนผู้เชี่ยวชาญในแวดวง AI และ ธุรกิจ  ร่วมเปิดมุมมอง เร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ภาคธุรกิจและคนไทย สู่การประยุกต์ใช้ปัญหาประดิษฐ์ หรือ AI อย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ไลฟ์สดพร้อมกัน 9 กันยายน 2565 นี้ ที่เพจ Facebook ETDA Thailand

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า หลังจากที่ ETDA ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยเกิดการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ ได้จัดกิจกรรรมสัมมนาออนไลน์  AI Governance Webinar 2022 ภายใต้แนวคิดรู้จักเรา เข้าใจโลก AI ไปกับ ETDA” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่คนไทย ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล (AI Governance) ผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และในแวดวงที่เกี่ยวข้องหลากหลายสาขา

AI Governance Webinar 2022 จัดขึ้นเป็น Series ทั้งหมด 3 ครั้ง โดยครั้งแรก ในหัวข้อ EP.1 “เปิดใจให้รู้จักปัญญาประดิษฐ์ คิดอย่างธรรมาภิบาลที่เพิ่งจบไปเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ได้รับกระแสการตอบรับมีคนลงทะเบียนและเข้าร่วมรับชมงานทาง Zoom และ เพจ Facebook ETDA Thailand รวมกว่า 700 คน ที่สำคัญยังพบว่า ผู้ที่เข้าชมงานส่วนใหญ่ได้ให้ความสนใจกับ AI และโลกดิจิทัลกันเป็นอย่างมาก ซึ่งในงานได้มีการแชร์ประสบการณ์และการพูดคุยถึงประเด็นเรื่องความหมาย ตลอดจนแนวคิดของ AI Governance ทำให้คนส่วนใหญ่เริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลมากขึ้น และจะเห็นว่า ปัจจุบัน AI ได้เข้ามามีส่วนสำคัญอย่างมากในภาคธุรกิจที่วันนี้ค่อนข้างมีความหลากหลาย เช่น ธุรกิจด้านสุขภาพ ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจธนาคาร ไปจนถึงธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น และจากการประยุกต์ใช้ AI เรายังพบข้อจำกัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของจริยธรรมและธรรมาภิบาล ตลอดจนความโปร่งในการใช้งานเพื่อพัฒนาให้ธุรกิจเติบโต เพิ่มยอดขาย สร้างกำไร ซึ่งอาจกระทบต่อผู้บริโภคหรือประชาชนในวงกว้าง จนเกิดการตั้งคำถามว่า การใช้ AI แบบไหนที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับภาคธุรกิจ 

ดังนั้น  AI Governance Webinar 2022  EP.02 นี้ ETDA จึงจัดขึ้นในหัวข้อ EP.02 “รอบรู้ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ พิชิตธุรกิจด้วยกุญแจสำคัญ ในวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 13:00 – 16:00 . ผ่านทาง Zoom และไลฟ์สดผ่านทางเพจ Facebook ETDA Thailand เพื่อพาองค์กร ธุรกิจและคนที่สนใจ ไปร่วมพิชิตการทำงานและการทำธุรกิจ ด้วยการประยุกต์ใช้ AI ได้อย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ทั้งในมุมของการพัฒนาองค์กร การทำการตลาดด้วยข้อมูล สู่การสร้างยอดขายและรายได้อย่างยั่งยืน ผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และธุรกิจ นำโดย  ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด  ที่ปรึกษา ETDA, ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมด้าน เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ดร. ชาญวิทย์ บุญช่วย อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ไซแนปส์ (ประเทศไทย), คุณวิทยา โตโพธิ์ยศสกุล CEO BSS Holdings Company Limited (Rabbit Group) และ MD VGI Digital Lab พร้อมด้วย คุณพงษ์ปิติ ผาสุขยืด        ผู้ก่อตั้ง Ad Addict สื่อออนไลน์ด้านโฆษณา ธุรกิจ การตลาด และดำเนินรายการโดย คุณฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ และคุณชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์

 สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียด และเข้าร่วมงานได้ฟรีกับ AI Governance Webinar 2022 EP.02 ในหัวข้อรอบรู้ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ พิชิตธุรกิจด้วยกุญแจสำคัญผ่านไลฟ์สดพร้อมกันในวันที่ 9 กันยายน 2565 นี้ผ่านทางเพจ Facebook ETDA Thailand (https://www.facebook.com/ETDA.Thailand) ลงทะเบียนร่วมงานฟรีที่ https://app.sociallab.co.th/etda-aigovernance/welcome

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี ผ่านเว็บไซต์ https://app.sociallab.co.th/etda-aigovernance/welcome และรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนพร้อมลิงก์ Zoom เพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ETDA Thailand Facebook