เรื่องของการพัฒนาขนาดของ Gadget ให้เล็กลงเรื่อยๆ คงต้องยกนิ้วให้ญี่ปุ่นเขาเลยค่ะ

โดยเฉพาะบริษัทชื่อว่า RF System Labs ที่ถนัดเรื่องกล้องขนาดจิ๋วไร้สาย นวตกรรม

ก่อนหน้านี้ที่ซีเห็นแล้วอึ้งไปเลยก็คือ กล้องวินิจฉัยโรคของหมอที่ลดขนาดเหลือแค่แคป

ซูลกลืนเข้าไป เพื่อให้เก็บภาพตั้งแต่หลอดอาหารไปจนถึงลำไส้ วันนี้ทางบริษัทกลับมา

อีกครั้งด้วยกล้องวิดีโอจิ๋วไร้สาย

RC-12 mini wireless camera กล้องวิดีโอไร้สายขนาดเล็กเท่าๆ กับรถของเล่นบังคับ

วิทยุคันจ้อย สามารถส่งสัญญาณวิดีโอไร้สายไปยังเครื่องรับได้ไกลถึง 30 เมตร แต่ประ

เด็นที่น่าสนใจนอกจากขนาดก็คือ มันมาพร้อมกับกล่องกันน้ำ ทำให้เราสามารถติดตั้งกล้อง

วิดีโอจิ๋วไปกับเรือดำน้ำบังคับวิทยุ เพื่อถ่อยทอดสัญญาณวิดีโอจากใต้น้ำได้อีกด้วย

ระยะเวลาของแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในกล้องสามารถใช้ได้นาน 45 นาที สนนราคาอยู่ที่

19,800 เยน หรือประมาณ 6,000 บาท