ถ้าเพื่อนๆ ติดตามผลงานของซีมาตั้งแต่แรก อาจจะพอจำกันได้ว่า ซีเคยแนะนำ Gadget

ที่ตั้งชื่อเองว่า “เมาส์ไทเก็ก” เพราะใช้มือทำท่าทางต่างๆ ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของ

เคอร์เซอร์ ตลอดจนปุ่มที่ใช้ในการคลิก ล่าสุดแอพพลิเคชันทีมีลักษณะการทำงานใกล้

เคียงกันนี้ได้มีการติดตั้งมาพร้อมกับโน้ตบุ๊กแล้ว นั่นหมายความว่า เพื่อนๆ สามารถควบ

คุมการทำงานของโน้ตบุ๊กได้ ด้วยการใช้มือทำท่าทางต่างๆ แทนเมาส์แล้วล่ะค่ะ

 

Toshiba Qosmio H55 โน้ตบุ๊กรุ่นยักษ์ที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาด 18.4 นิ้ว และมีน้ำ

หนักถึง 10.8 ปอนด์ หรือประมาณ 5 กิโลกรัม เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ใช้แทนเดสก์ทอปนั่น

เอง โดย H55 เป็นโน้ตบุ๊กรุ่นแรกที่ใช้โพรเซสเซอร์ Quad Core HD เพื่อควบคุมการ

ทำงานด้วยการใช้มือทำท่าทางต่างๆ รวมถึงความสามารถในการเข้ารหัสวิดีโอที่เร็ว

สุดๆ อีกด้วย

 

ผู้ใช้จะสามารถควบคุมการเล่นเพลง และวิดีโอ ตลอดจนสไลด์ของพาวเวอร์พอยท์รวม

ถึงโปรแกรมอื่นๆ อีกมากมายด้วยการใช้มือทำท่าทางต่างๆ นิตยสาร Laptop Magazine

ระบุว่า เว็บแคมที่อยู่บนโน้ตบุ๊กรุ่นนี้จะมองเห็นการเคลื่อนทีในท่าทางต่างๆ ของผู้ใช้ได้

ในระยะห่าง 3 – 10 ฟุต โดยโพรเซสเซอร์ Quad Core HD จะตีความจากการทำมือ

ในท่าต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว การหยุดหรือดูวิดีโอต่อ สามารถทำได้โดยใช้ฝ่ามือผลักออก

ไป และเปลี่ยนเป็นกำมือ เพื่อให้เล่นต่อ และเคอร์เซอร์ทำงาน

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=sPrld4K07_c]

Toshiba Qosmio H55 มีกำหนดการวางตลาดเดือนหน้า ราคาอยู่ที่ 1,549 เหรียญฯ

หรือประมาณ 52,000 บาทค่ะ