USB solar chargers  ก็มใช่ของแปลกหรือของใหม่อะไรแล้วสำหรับยุคนี้ค่ะ 
เพราะว่าเราเห็นผลิตภัณฑ์ของทาง  Brando Solar USB chargerมาบ้างแล้ว
แต่สิ่งหนึง่ที่สำคัญมาพร้อมกับการใช้งานสิ่งเหล่านี้คือเรื่องของดีไซน์ที่ดูเด็ดดูดีเวลาใช้และ
ซีว่าอันนี้น่าใช้มากค่ะ โซล่าชาร์จเจอร์คอนเซปต์ต้นบอนไซค่ะ แต่ละแขนงกิ่งก้านสาขาใบ
ในต้นนี้เป็นที่กักเก็บพลังงานโซล่าเซลแผ่นเล็กๆ รวมกันประมาณ 54 แผ่นได้ค่ะ 
ที่เสียบชาร์จ ดอกกิ้งทั้งหลายจะอยู่บริเวณฐานของมันค่ะ เพื่อให้ได้ภาพที่เรียบร้อย
สวยงามตาค่ะ  สำหรับพลังงานที่มันให้ได้ไม่มีบอกว่าเท่าไหร่บ้างคะ ต้องรอดูกัน
ต่อไปนะคะ