เจอหุ่นน่ารักขนาดนี้มาขอเงิน ใครจะไปอดใจไม่ให้เงินได้ไหวกันล่ะ

DONA พัฒนาขึ้นโดยดีไซนเนอร์ชาวเกาหลีนามว่า Min Su Kim เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยกระตุ้นคนเมืองให้บริจาคเงินมากขึ้น โดยจะโต้ตอบกับคนที่เดินผ่านไปผ่านมา สาเหตุที่ทำเป็นรูปเด็กเพราะผลจาการวิจัยด้านพฤติกรรมบ่งชี้ว่าคนมักจะไม่ตอบสนองกับหุ่นยนต์ที่มีลักษณะของผู้ใหณ่ แต่จะมีปฎิกิริยากับหุ่นที่มีรูปร่างเป็นเด็กหรือสัตว์มากกว่า จึงถือได้ว่าหุ่นตัวนี้ได้ผนวกเอาความรู้ถึง 3 แขนงไว้ด้วยกัน นั่นคือ สังคมศาสตร์ พฤติกรรม และวิทยาศาตร์ด้านหุ่นยนต์มาใช้ร่วมกันได้อย่างลงตัวทีเดียว

VIA YANKO