แม้เกาหลีใต้จะเปิดให้คนไทยเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องขอ VISA แต่ก็มีหลายครั้งที่คนไทยถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศด้วยเหตุผลบางประการ ทำให้ถูกส่งตัวกลับเสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา แต่ปัญหานี้จะหมดไปด้วย K-ETA

K-ETA  หรือ Korea Electronic travel Authorization คือระบบขออนุญาตเข้าประเทศสำหรับคนต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอ VISA ซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้จะนำร่องใช้ระบบนี้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคมเป็นต้นไป เพื่อแก้ปัญหาการปฏิเสธนักท่องเที่ยวไม่ให้เข้าเมืองที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการลักลอบเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมาย

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดทั่วโลกตอนนี้ ในช่วงแรกนั้นจะอนุมัติให้ใน้งานใน 21 ประเทศจาก 112 ประเทศที่เข้าเกาหลีใต้โดยไม่ต้องใช้ VISA ก่อน ยังไม่รวมประเทศไทย หลังจากนั้นจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมในอนาคต

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บ https://www.k-eta.go.kr พร้อมยื่นเอกสารให้พิจารณา ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียม 10,000 วอนหรือประมาณ 280 บาท โดยต้องยื่นล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนบิน และสามารถยื่นเป็นกลุ่มได้สูงสุด 30 คน

ในกรณีที่ผ่านการอนุมัติแล้วจะมีการตอบกลับผ่านทางอีเมล สามารถใช้งานได้นาน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่อนุมัติ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลต้องยื่นขออนุมัติใหม่