DOCOMO เตรียมให้บริการเสริมบนมือถือผ่านระบบ cloud ด้วยการแปลภาษาแบบ on-demand

ด้วยการใช้ mobile cloud service เฉพาะ ทำให้ลูกค้าสามารถโทรออกพูดข้อความผ่านโทรศัพท์ของตัวเองได้เลย ส่วนผู้รับก็จะได้ยินข้อความที่ผ่านการแปลให้เป็นภาษาทั้งเลือกไว้ทันที ในการทดสอบแสดงให้เห็นว่า กระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาเฉลี่ยแค่ 2 วินาทีเท่านั้น ซึ่งถือว่าเร็วพอที่คู่สายทั้งสองฝ่ายจะสื่อสารกันได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยที่ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาของกันและกัน!

DOCOMO และผู้ดูแลอีกอีก 400 คนจะทำการทดสอบบริการนี้ในญี่ปุ่นจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2012 ทั้งจุดบริการนักท่องเที่ยว, ร้านค้าและโรงพยาบาลก็เข้ารับการทดสอบด้วย เบื้องต้นระบบทดสอบนี้จะแปลได้แค่สองภาษาคือ ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษเท่านนั้น โดยมีความแม่นยำในการแปลภาษาญี่ปุ่นถึง 90 % ส่วนภาษาอังกฤษมีความแม่นยำ 80 % ค่ะ

ถ้าการทดสอบเป็นไปด้วยดี ก็จะพร้อมเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ภายในครึ่งปีหลังของปี 2012 พร้อมทั้งเพิ่มภาษาจีนและภาษาเกาหลีให้ใช้งานด้วย ส่วนภาษาอื่นๆก็ต้องรอไปก่อนค่ะ บริการนี้น่าจะเจาะลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มนักท่องเที่ยว, ร้านค้า, health care และการศึกษาได้เป็นอย่างดี

VIA akihabaranews