ผู้ใหญ่หลายๆคนมักจะไม่คุ้นเคยกับเรื่องเทคโนโลยีจึงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรุ่นใหม่ งานวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น

งานวิจัยชิ้นล่าสุดจาก Search Agency พบว่าหลายคนยังไม่เข้าใจว่าเฟซบุ้คจะสร้างรายได้ให้กับพวกเค้ายังไง Search Agency ก็คืองานวิจัยที่ดำเนินการสำรวจโดย Harris Interactive พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่ในอเมริกาจำนวน 2,006 คน มีเพียง 54 % เท่านั้นที่เข้าใจว่าเฟซบุ้คสามารถใช้เป็นช่องทางทำเงินได้ (ตัวเลขนี้แบ่งเป็นชาย 57 % และหญิง 51 %) นอกจากนี้มีผู้ใหญ่ถึง 70 % เท่านั้นที่รู้วิธีการโพสต์ข้อความไปบนไทม์ไลน์ของคนอื่น  ( ผู้หญิง 76 % ผู้ชาย 64 %)

 

ส่วนผลสำรวจที่น่าสนใจอื่นๆก็มี:

  • 37 % ของผู้ชายรู้ว่าทวิตเตอร์จำกัดความยาวในการพิมพ์ เทียบกับจำนวนผู้หญิงที่รู้มีแค่ 27 %
  • 48 % ของผู้หญิงรู้วิธีปักหมุดเรื่องทำสำคัญหรือน่าสนใจ ในขณะที่ผู้ชายรู้แค่ 42 %
  • 22 % ของกลุ่มตัวอย่างคลิกโฆษณาที่ปรากฎบนผลการค้นหาบน search engine
  • กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1 ใน 3 เชื่อว่า search engines ขายข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ให้นักการตลาด

Keith Wilson รองประธานของ Search Agency กล่าวว่า มันเป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายต้องร่วมมือกันสอนและให้ความรู้กับกลุ่มผู้ใหญ่ เพื่อให้ไม่ตกเป็นเหยื่อของนักการตลาดและใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แล้วคุณล่ะรู้วิธีสร้างรายได้จากเฟซบุ้ครึเปล่า?

VIA Allfacebook