อุปกรณ์หลายอย่างมีการใช้ถ่านไฟฉายขนาดที่ต่างกัน แต่เรามักจะซื้อเฉพาะขนาดที่ใช้บ่อยๆติดบ้านไว้เท่านั้น ถ้ามีถ่ายไฟฉายก้อนเดี๋ยวที่ใช้ได้ทุกขนาดล่ะ

นี่คือถ่านไฟฉายที่มีชื่อว่า Battery.Family ต้นแบบที่ออกแบบโดย Soohwan Kim, Junho Yoon, Dohoon Lee และ Hyojin Park

ปกติแล้วมันก็คือ ถ่ายไฟฉายขนาด 1.5 โวลท์ 4 ก้อน บรรจุในถ่านไฟฉายขนาด D ก้อนเดียว ที่มันใช้ชื่อว่า ‘family’ ก็เพราะสามารถดึงด้านล่างออกมาเป็นถ่านไฟฉายขนาด D, AA และ AAA

โดยถ่านไฟฉาย AAA จะเป็นก้อนเดียวที่มีประจุไฟฟ้า ส่วนถ่านขนาดอื่นๆเป็นเหมือนกับเคสสำหรับใช้เสียบกับรังถ่านขนาดที่ต่างกันได้

VIA technabob