ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางในสิงคโปร์ (NTU Singapore) ได้พัฒนาแบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่สามารถชาร์จไฟให้ Smartwatch ด้วยเหงื่อแค่ 2 cc และใช้งานได้นานถึง 20 ชั่วโมง

ทีมวิจัยพัฒนาแบตเตอรี่นี้ด้วยการใช้หมึกพิมพ์ที่มีส่วนผสมของเกล็ดเงินและโพลิเมอร์ซึ่งดูดซับน้ำได้ลงบนผ้ายืด

เมื่อเหงื่อสัมผัสเกล็ดเงินซึ่งทำหน้าที่เป็นอิเล็กโทรดคลอไรด์ไอออนและความเป็นกรดจากเหงื่อก็จะทำให้เกล็ดเงินจับตัวเป็นก้อน  เพื่อเพิ่มความสามารถในการนำไฟฟ้า ขณะเดียวกัน ปฏิกิริยาเคมี ก็จะก่อให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าบนตัวนำ ซึ่งเหมาะกับการใช้งานเมื่อผู้สวมใส่เคลื่อนไหวหรือออกกำลังกาย

ด้วยขนาดของแบตเตอรี่เพียง 2×2 ซม. และมีความบางเหมือนกระดาษทำให้สามารถประยุกต์ใช้เป็นแหล่งพลังงานให้ Smartwatch หรือ Wearable Devices  อื่น ๆ ได้

และการที่แบตเตอรี่ตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของโลหะหนักหรือสารเคมีที่เป็นพิษมันจึงช่วยลดการเกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นอันตรายได้

ในการทดสอบทีมวิจัยได้ให้อาสาสมัครปั่นจักรยานเป็นเวลา 30 นาทีพบว่าเหงื่อที่เกิดขึ้นสามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าได้ 4.2 V และกำลังขับ 3.9 mW เพียงพอสำหรับเป็นแหล่งพลังงานให้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิเพื่อส่งข้อมูลผ่านบลูทูธกลับไปยังสมาร์ทโฟนแบบต่อเนื่องได้

ทีมวิจัยของ NTU Singapore ได้ยื่นจดสิทธิบัตรแบตเตอรี่ชนิดใหม่นี้แล้วผ่าน NTUitive ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย