Neelie Kroes รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ประกาศมอบเงินทุนสนับสนุนการพัฒนา 5G เป็นจำนวน 50 ล้านยูโรเพื่อให้มีใช้งานได้ก่อนปี 2020

 

ปัจจุบันเทคโนโลยี 5G ยังไม่มีหน่วยงานไหนออกมากำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีที่เป็นสากล ทาง Neelie Kroes ก็เลยอยากให้ยุโรปเป็นผู้ริเริ่ม 5G ซึ่งเงินจำนวนนี้จะนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยและสร้างงานในยุโรป นั่นหมายความว่าเงินจำนวนนี้ก็เหมือนสำนวนไทยที่ว่าเรือล่มในหนองทองจะไปไหน

เงินทุนนี้จะถูกกระจายไปยังโปรเจควิจัยอย่าง iJOIN, TROPIC, COMBO และ MOTO ซึ่งศึกษาเรื่องสถาปัตยกรรมและฟังก์ชั่นการใช้งานที่จำเป็นสำหรับเครือข่ายมือถือยุคต่อไปถัดจาก 4G (มีข่าวว่า METIS ก็เป็นอีกโปรเจคหนึ่งที่ได้รับเงินอัดฉีด 16 ล้านยูโร)

นับตั้งแต่ปี 2007 ถึงตอนนี้คณะกรรมาธิการยุโรปได้ให้เงินทุนสนับสนุนการศึกษา 5G ไปแล้วมากกว่า 700 ล้านยูโร ซึ่งเงินกว่าครึ่งนึงถูกใช้ไปกับเทคโนโลยีไร้สาย

VIA TNW