กระดาษรีไซเคิลถึงจะดีต่อสิ่งแวดล้อม แต่ไม่เหมาะนำมาใช้กับการพิพมพ์ บริษัทจากญี่ปุ่นจึงคิดกระดาษชนิดใหม่ที่ผลิตมาจากเม็ดพลาสติกเหลือใช้

Teijin และ Nisshinbo Postal Chemical Co. ได้ร่วมกันพัฒนากระดาษ ECOPET ที่สร้างขึ้นจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลที่ได้มาจากขวดเพ็ตพลาสติกที่บรรจุเครื่องดื่ม กระดาษแบบใหม่นี้มีความหนาเท่าๆกับกระดาษทั่วไป แต่ไม่ฉีกขาดง่าย เวลาเปียกน้ำก็ไม่ยุ่ยค่ะ

กระดาษ ECOPET เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องเลเซอร์ปรินท์เตอร์ แต่มันก็ยังใช้ดินสอหรือปากกาเขียนลงไปก็ได้เพราะมันไม่ได้มีการเคลือบเงาหรือฟิล์มลงไป นอกจากนี้ยังตัดหรือติดกาวได้เหมือนกระดาษทั่วไป ข้อดีของมันก็คือสามารถนำมารีไซเคิลได้เรื่อยๆ

แน่นอนว่าจุดเด่นของกระดาษ ECOPET จะเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อนำมาใช้กับสื่อแบบ outdoor เช่น โปสเตอร์, แผนที่ หรือใช้กับฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าต่างๆ

ส่วนราคาจำหน่ายยังไม่มีการเปิดเผยออกมา โดยทาง Teijin และ Nisshinbo จะทุ่งเจาะกลุ่มตลาดปริ้นเตอร์และกลุ่มที่ใช้งานด้านธุรกิจเป็นหลักค่ะ

VIA Geek