อีกในไม่ช้าเราจะได้เห็นแบตเตอรี่ที่ใช้พลังงานจากแบคทีเรีย

นี่คือผลงานของทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำแบคทีเรียในน้ำมาใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ก่อนหน้านี้เรายังไม่รู้รายละเอียดอย่างชัดเจนว่าแบคทีเรียผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยตัวเองหรือใช้อะไรบางอย่างในการผลิต แต่งานวิจัยชิ้นหนึ่งเหมือนเป็นกุญแจที่ไขไปสู่ความลับนี้

งานวิจัยชิ้นนี้มี Dr Tom Clarke จากคณะ biological sciences แห่ง University of East Anglia (UEA) เป็นตัวตั้งตัวตี โดยได้รับความร่วมมือจาก Pacific Northwest National Laboratory

แบคทีเรียที่ใช้ในการวิจัยคือ Shewanella oneidensis ที่มีอยู่ในแหล่งน้ำและน้ำทะเลทั่วโลก ซึ่งนักวิจัยสังเกตพบว่าระดับแร่เหล็กและแมงกานีสในทะเลสาบจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล โดยมันจะสอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

สิ่งที่เป็นความลับในอดีตก็คือวิธีการของแบคทีเรียในการจัดการกับแร่ธาตุที่เปลี่ยนไป ในการทำความเข้าใจกระบวนการเหล่านี้ Dr Clarke และทีมงานได้ทำการสังเคราะห์แบคทีเรียแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่ต่อการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีและแร่ธาตุ

การทำความเข้าใจกับกระบวนการสร้างไฟฟ้าของแบคทีเรียจะสามารถนำมาต่อยอดใช้เป็นแหล่งให้กำเนิดพลังงานไฟฟ้าสำหรับสถานที่หรืออุปกรณ์ด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปอ่านเอกสารงานวิจัยได้ใน National Academy of Sciences ค่ะ

VIA BBC