เมื่อคืนคุณฝันอะไรตื่นขึ้นมาอาจจำไม่ได้ แต่นักวิจัยจากญี่ปุ่นกำลังพัฒนาอัลกอริทึ่มที่ช่วยดูว่าคุณฝันถึงอะไร

เครื่องอ่านความฝันอาจจะเป็นเรื่องที่อยู่ในอนาคตอีกห่างไกล แต่ตอนนี้นักวิจัยจากเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นได้ทำการพัฒนาอัลกอริทึ่มที่เรียนรู้ว่าคุณเห็นภาพอะไรในความฝัน ซึ่งนี่อาจจะเป็นก้าวแรกของเครื่องอ่านความฝัน

ทางนักวิจัยได้ใช้เครื่อง MRI , EEG,  learning software และคลังรูปภาพออนไลน์ ร่วมกับอัลกอริทึ่มพิเศษเพื่อทดสอบคนขณะนอนหลับ

เมื่อผู้ทดสอบตื่นขึ้นมาก็จะให้บรรยายว่าในความฝันเห็นอะไรบ้าง ตัวอัลกอริทึ่มก็จะทำการเรียนรู้ โดยนำข้อมูลมารวมกับคลื่นสมองและการไหลเวียนของเลือดในขณะที่คนกำลังฝัน แล้วนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลและรูปภาพ

ในตอนนี้ระบบยังไม่สามารถแสดงออกมาเป็นรูปภาพที่เหมือนกับความฝันเป๊ะๆ แต่ก็สามารถบอกได้ว่าคุณกำลังฝัันถึงบุคคลหรือสถานที่อะไรอยู่โดยมีความแม่นยำอยู่ที่ 60% ซึ่งทางนักวิจัยจะพยายามพัฒนาเทคโนโลยีนี้ต่อไป