Grey Group China ทำการติดตั้งงานศิลปะขนาดใหญ่สำหรับ Nature University เพื่อทำให้คนตระหนักถึงปัญหาภัยธรรมชาติ ที่แหล่งน้ำในจีนอย่างทะเลสาบเริ่มเหือดแห้งหายไป

 

ปัจจุบันชนบทของจีนเริ่มได้รับผลกระทบของการเจิญเติบโตของเมืองที่พัฒยาไปย่างรวดเร็ว ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมามีทะเลสาบในจีนหายไปแล้วมากกว่า 240 แห่ง

นั่นจึงเป็นที่มาของผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่า ‘The Lost Lakes‘ ด้วยการทำกระจกรูปทะเลสาบขนาดต่างๆกันไปติดตั้งรอบๆกรุงปักกิ่ง

ที่เค้าเลือกใช้กระจกก็เพราะว่ามันสะมารถสะท้องให้เห็นสิ่งต่างๆ รวมถึงเป็นตัวแทนของความสวยงามของทะเลสาบ แถมยังกระตุ้นให้คนในเมืองที่เดินผ่านไปมาได้รับรู้ถึงปัญหานี้

VIA psfk