ทีมนักวิจัยจาก Virginia Tech สามารถพัฒนาแบตเตอรี่ที่ใช้น้ำตาลเป็นหลังงานในการสร้างกระแสไฟฟ้า ผลการค้นพบครั้งนี้จะนำไปสู่แบตเตอรี่แบบใหม่ที่ราคาถูกลง, เติมพลังงานได้ง่ายและย่อยสลายเองตามธรรมชาติได้

 

คนที่คิดค้นเทคโนโลยีนี้ก็คือ Y.H. Percival Zhang รองสาสตราจารย์ด้าน biological systems engineering จาก College of Agriculture and Life Sciences และ College of Engineering ซึ่งเค้าได้ทำการเผยแพร่งานวิจัยในวารสาร Nature Communications

การคิดค้นแบตเตอรี่ที่สร้างพลังงานจากน้ำตาลก็มีอยู่หลายชิ้นด้วยกัน แต่จดเด่นของผลวิจัยชิ้นนี้ก็คือพลังงานที่สร้างขึ้นมาได้สูงกว่างานวิจัยชิ้นอื่นๆ ซึ่งทำให้จ่ายไฟฟ้าและใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้นานขึ้นก่อนทีจะต้องเติมเชื้อเพลิงเข้าไปใหม่

น้ำตาลถือเป็นสารประกอบที่มีการเก็บพลังงานเอาไว้ในตัวเองตามธรรมชาติ เพียงแต่เราต้องรู้ตรรกะในการเก็บเกี่ยวพลังงานเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเฉพาะในประเทศอเมริกาประเทศเดียวมีขยะมลพิษที่เกิดขากแบตเตอรี่ไม่ใช้แล้วนับพันล้านก้อนต่อปี ซึ่งมันส่งผลอันตรายทั้งต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  แบตเตอรี่ที่ใช้พลังงานจากนั้นตาลนี้จะช่วยให้แบตหนึ่งก้อนสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น เมื่อไฟหมดก็เติมน้ำตาลเข้าไปสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาคล้ายๆกับเวลาที่เราเติมหมึกปริ้นท์เตอร์นั่นแหละ แบตก้อนนั้นก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆ ช่วยลดจำนวนขยะที่ต้องนำไปฝังกลบได้เยอะเลยค่ะ

เคล็ดลับของถ่านชนิดใหม่นี้คือการผสมเอ็มไซน์ในสัดส่วนที่เราไม่สามารถพบในธรรมชาติได้ค่ะ เจ้านี้จะทำการย่อยน้ำตาลและคายประจุไฟฟ้าออกมา นอกจากนี้เค้ายังตีพิมพ์งานวิจัยการสร้างแป้งกินได้จากพืชที่เราไม่ได้ใช้เป็นอาหาร รวมถึงการสกัดไฮโดรเจนที่มีราคาถูกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาใช้กับเซลล์พลังงาน ทั้งหมดนี้จะปูทางไปสู่การนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานขับเคลื่อนรถยนต์ได้ในอนาคต

แบตเตอรี่ชนิดใหม่นี้คาดว่าน่าจะพัฒนาให้ออกวางขายได้จริงภายในเวลาไม่เกิน 3 ปีนี้ค่ะ สามารถนำไปใช้กับเครื่องใช้ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, วิดีโอเกม และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์อื่นๆอีกเพียบ

VIA eurekalert