ปัจจุบันนี้หลายคนหันมาให้ความสำคัญกับการใช้กระแสไฟฟ้าเป็นอย่างมาก เพื่อไม่ให้ใช้ไฟเกินความจำเป็นซึ่งส่งผลดีต่อทั้งเงินในกระเป๋าและสิ่งแวดล้อมด้วย

ล่าสุดทาง Schneider Electric และ Mathieu Lehanneur ได้จับมือร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์ที่เรียกว่า WISER ขึ้นมา มันก็คืออุปกรณ์อัจฉริยะที่เอาไว้วัดและบริหารจัดการปริมาณการใช้ไฟฟ้าในบ้านแบบ real time ซึ่ง WISER สามารถแสดงอัตราการใช้พลังงานออกมาเป็นตัวเงินได้ทันที แถมยังควบคุมได้อย่างง่ายดายผ่านสมาร์ทโฟน เรียกว่า คุณรู้ได้ทันทีว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแต่ละตัวใช้ไฟฟ้ามากแค่ไหน สำรวจต้นเหตุว่าทำไมถึงใช้ไฟเยอะ แล้วนำมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการการใช้งานหรือแก้ไขในกรณีที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดเสียจนทำให้กินไฟได้

ผลิตภัณฑ์ทุกตัวออกแบบใหม่หมดจดโดย Mathieu Lehanneur ดีไซน์เนอร์จากฝรั่งเศส ด้วยการเลียนแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ ในเชิงเทคนิค WISER จะเชื่อมต่อและใช้เซนเซอร์ในการวัดอัตราการใช้ไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละตัว ซึ่งมันสามารถรายงานออกแยกมาเป็นโซน, แยกตามประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและแยกตามประเภทการใช้งาน เมื่อระบบพบการใช้ฟฟ้าที่ไม่จำเป็น คุณก็สามารถสั่งปลั๊กไฟที่เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเสียบอยู่ให้ตัดไฟ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งให้ไฟฟ้าบ้านทั้งหลังอยู่ในโหมดสแตนบายเพื่อให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงเป็นต้น

อุปกรณ์ของ WISER แต่ละตัวจะทำงานเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้ประมาณ 30% ค่ะ

VIA duendepr