หลายครั้งที่เราลืมเอาของเหลวออกจากกระเป๋าที่ติดตัวขึ้นเครื่องบิน จนต้องโยนทิ้งไป ในอนาคตจะมีเทคโนโลยีที่ช่วยสแกนความปลอดภัยให้

g-travel-090908-TSAScreening-224p.grid-6x2

สายการบินต่างๆก็ห้ามนำของเหลวเกินกว่า 100 มิลลิลิตรขึ้นเครื่อง ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย กลัวคนร้ายนำส่วนผสมสำหรับทำระเบิดขึ้นเครื่อง ซึ่งเค้าเริ่มใช้มาตรการนี้มาตั้งแต่ปี 2006 แล้ว

ต่อไปในอนาคตคุณอาจจะนำของเหลวเกินกว่านั้นขึ้นเครื่องได้ ล่าสุดบริษัทเล็กๆจากอังกฤษได้คิดค้นเทคโนโลยีที่อาจทำให้ข้อห้ามการนำของเหลวขึ้นเครื่องต้องหมดไป การคิดค้นครั้งนี้ของเค้ายังได้รับรางวัลการันตีด้วย เทคโนโลยีนี้มีชื่อว่า Cobalt Light System เป็นเทคโนโลยีที่ใช้พื้นฐานมาจากการยิงแสงเลเซอร์ลงไปในของเหลว เพื่อระบุองค์ประกอบทางเคมีว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งวิธีนี้สามารถใช้ตรวจสอบได้แม้กระทั่งภาชนะที่ปิดผนึกแน่นหนา จนมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างในด้วยตาเปล่า รวมถึงของเหลวที่ใส่อยู่ในแบตเตอรี่ด้วย ปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ถูกนำไปใช้ใน 60 สนามบินทั่วยุโรปในการสแกนกระเป๋าของผู้โดยสาร สนามบินใหญ่ 10 อันดับแรกของยุโรป มีถึง 8 แห่งที่นำทคโนโลยีนี้ไปใช้

ข้อดีของเทคโนโลยีนี้นอกจากจะสแกนได้สะดวกรวดเร็วแล้ว ยังช่วยลดปริมาณขยะที่ผู้โดยสารต้องโยนทิ้งก่อนขึ้นเครื่อง ล่าสุด Cobalt Light Systems ยังสามารถคว้ารางวัล 2014 MacRobert Award หนึ่งในรางวัลที่มีเกียรติด้านวิศวกรรมของอังกฤษไปครองอีกด้วย

VIA time