Google เปิดตัว Project Soli หรือเทคโนโลยีการควบคุมอุปกรณ์ Gadget ต่างๆด้วยการใช้นิ้วมือของเรา

56

 เทคโนโลยีดังกล่าวแตกต่างจากระบบ Touchscreen หรือระบบสัมผัสทั่วไป เนื่องจากเราไม่ต้องสัมผัสกับตัวอุปกรณ์โดยตรง สำหรับเทคโนโลยีใน Project Soli ตัวนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเพื่อสามารถนำเอามาใช้งานได้จริง อีกทั้งตัวเซ็นเซอร์ที่ใช้ก็มีขนาดเล็กถึง 5×5 mm คาดว่าใช้เวลาอีกราวๆ10 เดือนนับจากนี้จะได้เห็นผลงานตัวอย่างที่มีการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวออกมานำเสนออย่างเป็นทางการ

66662

โดยเทคโนโลยีนี้อาศัยเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่จะตรวจจับการเคลื่อนไหวของนิ้วมือ เมื่อมีการขยับหรือคลึงนิ้วแล้ว อุปกรณ์ที่มีเซ็นเซอร์ฝังอยู่ก็จะทำการปรับเปลี่ยนค่าต่างๆได้ตามที่กำหนดไว้ อย่างเช่นการหมุนปรับเวลาใน Smart Watch ที่ผู้ใช้งานสามารถทำท่าทางบิดหมุนคล้ายกับการหมุนเม็ดมะยมของนาฬิกาจริงๆ หรือแตะนิ้วเข้าหากันเพื่อเลียนแบบท่าทางการกดปุ่ม

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=0QNiZfSsPc0[/youtube]