SharkBanz

ถ้าคุณเป็นคนนึงที่กลัวฉลามแต่ก็ชอบทำกิจกรรมทางน้ำอย่างการโต้คลื่น วันนี้มีอุปกรณ์สวมใส่ตัวชื่อว่า SharkBanz เมื่อใส่แล้วจะช่วยไล่ฉลาม ไม่ให้เข้าใกล้คุณได้

sharkbanz-prevent-shark-attack

ใครที่กลัวฉลาม เพียงแค่ใส่กำลำข้อมือชิ้นนี้ติดตัวเอาไว้ที่ข้อมือและข้อเท้าก็จะช่วยไม่ให้ฉลามเข้าใกล้คุณได้ หลักการก็คือมันจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กออกมาทำให้ฉลามกลัว

โดยปกติแล้วฉลามจะมีประสาทสัมผัส 7 อย่าง ต่างจากคนที่มีแค่ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เท่านั้น หนึ่งประสาทสัมผัสที่เพิ่มขึ้นมาก็คือความสามารถในการรับรู้สนามแม่เหล้กไฟฟ้า ซึ่งมันใช้ในการประเมินระยะห่างและประเภทของเหยื่อว่ามีโอกาสล่าได้มากน้อยแค่ไหน

คลื่นแม่เหล็กที่กำไลนี้ปล่อยออกมาจะทำให้ฉลามชะงักงัน เหมือนตอนที่มนุษย์เราเจอแสงจ้าๆจนต้องหาวิธีมาปกป้องดวงตา เทคโนโลยีใช้งานได้ดีกับปลาฉลามหัวบาตร (bull sharks) ที่ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่จัดว่ามีอัตรายกับมนุษย์มากเพราะมันมีนิสัยดุร้ายและอาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่ง

สำหรับคนที่สนใจสามารถสั่งซื้อผ่านทางd เว็บไซต์ สนนราคาขายอยู่ที่ 65 ดอลล่าร์หรือประมาณ 2,275 บาท

VIA simplemost