เรียกได้ว่างานเลี้ยงก็มีวันเลิกรา เช่นเดียวกับการสนับสนุนของ Facebook ซึ่งเป็น Apps ที่อยู่ในระบบปฏิบัติการเก่าอย่าง Windows 8 และรวมไปถึง Windows Phone 8 เช่นเดียวกัน ซึ่งจะหยุดในเดือนมีนาคมนี้

นอกจากนี้ในเวอร์ชั่นของ Android เวอร์ชั่นเก่ากว่าปี 2014 และ iOS เวอร์ชั่นเก่ากว่าปี 2011 และ Messenger เวอร์ชั่นเก่ากว่าปี 2014 ก็ถือว่าสิ้นสุดการ Support เช่นเดียวกัน ถือว่าเป็นการล้างบ้านครั้งใหม่ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้งานอัพเดทสู่เวอร์ชั่นใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง

และใน Windows 10 ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์ก็ยัง Support กันต่อไป

Via  Facebook