ถ้ามองสำรวจแล้วว่า สินค้า IT นั้นหากเราไม่ได้ใช้งานต่อก็จะเป็นขยะอันตรายและมันดูจะไม่มีประโยชน์ในระยะยาว แต่ล่าสุดนี้ Xiaomi บริษัทผลิต Gadget IT และมือถือ ได้จับมือกับ TES-AMM ในการทำโครงการรีไซลเคิลอุปกรณ์ IT

แรงจุงใจที่ทั้ง 2 หน่วยงานนั้นจะทำคือ เมื่อคุณนำอุปกรณ์ IT ที่ไม่ได้ใช้ว่าจะเป็นลำโพง, หูฟัง, มือถือ, Tablet และรวมไปถึงคอมพิวเตอร์ของเก่ามาเข้า Recycling นั้นจะมีคู่ปองมอบให้ 100 รูปี แต่ Xiaomi จะมอบเพิ่มเป็นส่วนลดในการซื้ออุปกรณ์เสริมใหม่ มูลค่ากว่า 1,000 รูปี กันเลยทีเดียว

วิธีการแค่ถ้าคุณมีอุปกรณ์ IT ที่ไม่ได้ใช้ ให้ทิ้งลงถัง e-waste ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้แล้ว แต่สำหรับประเทศอื่นคงต้องรอกันต่อไป

Via GSMArena