ก่อนหน้านี้ Microsoft ได้มีการเปิดตัว HoloLens ซึ่งเป็นนวัตกรรมแว่นที่แสดงภาพจำลองที่มีความสามารถมากมายพอสมควร และมีหลายบริษัทสนใจที่จะทำ Software รองรับ และแน่นอนว่า บริษัทซอฟต์แวร์ Scopis ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่พัฒนาระบบ VR, AR ได้เปิดตัว Platform สำหรับแพทย์ช่วยในเรื่องผ่าตัดบริเวณกระดูกสันหลัง

ซึ่ง Scopis ได้ระบุว่า Holographic Navigation จะฉายภาพที่ซ้อน กันของกระดูกสันหลังของผู้ป่วยผ่าน Hololens ช่วยให้แพทย์ผ่าตัดในการตามขั้นตอนและสามารถบอกได้ว่าส่วนไหนจะต้องทำต่อ ซึ่งมีผลทำให้เกิดความแม่นยำและทำได้รวดเร็วมากขึ้นอีกด้วย

เบื้องต้นถือว่าเป็นเครื่องที่ช่วยประโยชน์มากมายเลย แต่ในไทยจะมีการใช้อะไรได้บ้างนั้นคงต้องรอดูกันต่อไป

Via Engadget