แม้แต่การสมัครงานก็ต้องนำ AI มาช่วย ด้วยแอป HireVue จะช่วยจับภาพใบหน้าตอนสัมภาษณ์งานมาจับคู่กับงานที่เหมาะสมได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

HireVue

HireVue

การสมัครงานถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะตำแหน่งเดียวอาจจะมีคนสมัครนับสิบนับร้อยคน ซึ่งเราต้องเลือกมาให้เหลือไม่กี่คนเพื่อเข้ามาสัมภาษณ์เพื่อให้ได้คนที่มีคุณสมบัติตรงความต้องการมากที่สุด แต่บริษัทจะคัดกรองคนอย่างไรให้ได้เร็วที่สุด นั่นจึงเป็นที่มาของแอปใหม่ HireVue ช่วยคัดกรองผู้สมัครได้หลายคนในเวลาพร้อมกัน

HireVue ก็คือแพลตฟอร์มการสัมภาษณ์ด้วยวิดีโอ โดยเค้าจะใช้ปัญญาประดิษฐ์ดึงข้อมูลกว่า 25,000 จุดบนใบหน้า เช่น ภาษากาย การแสดงสีหน้าและอารมณ์ การตอบสนองต่อการสัมภาษณ์ รวมถึงเรื่องของน้ำเสียงที่ใช้ จากนั้นก็จะนำข้อมุลทั้งหมดมาประมวลผล ว่าผู้สมัครคนไหนเหมาะกับตำแหน่งว่างมากที่สุด ซึ่งกระบวนการนี้จะช่วยทุ่นเวลาให้กับฝ่าย HR ในการคัดกรองคนให้ใช้เวลาน้อยลง

แพลตฟอร์มนี้จะไม่ได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์สดๆแบบ real-time แต่เค้ายังเปิดโอกาสให้ผู้สมัครอัดวิดีโอตอบคำถามสัมภาษณ์ส่งเข้ามา ซึ่งจะสามารถส่งเข้ามากี่ครั้งก็ได้ หลังจากนั้นตัวปัญญาประดิษฐ์จะทำการคัดเลือกคนที่น่าสนใจส่งไปให้ผู้บริหารดูเพื่อทำการคัดเลือกอีกครั้งนึง ปัจจุบันมีผู้ใช้งานระบบนี้ที่อเมริกาแล้วกว่า 4 ล้านรายที่เข้ามารับการสัมภาษณ์

VIA TH