หลายคนที่ใช้ iOS11 เริ่มเห็นความสวยงามและน่าใช้ของ Control Center ใน iPhone ใหม่แล้ว ก็เริ่มจะสงสัยว่า อ้าวเมื่อมันสวยงามแบบนี้ต้องใช้ประโยชน์อะไรได้โดยเฉพาะเรื่องของการตั้งค่าในการเปิด หรือ ปิด WiFi เพราะในความเป็นจริงนั้น มันปิดไม่ได้สมบูรณ์หรอก

การเปิดเผยครั้งนี้ Apple ออกมาพูดเองโดยตรง ส่วนเหตุผลนั้น Apple ได้ออกมาบอกว่า มันมีคุณสมบัติบางอย่างที่ต้องใช้ WiFi หริ Bluetooth เช่น AirDrop, AirPlay, Apple Pencil, Apple Watch, Handoff เป็นต้น

หากคุณปิดที่ Control Center จะเป็นการปิดชั่วคราวเท่านั้น เพราะเวลารีสตาร์ทเครื่อง หรือปล่อยให้เป็นเวลาตี 5 ของทุกวัน ส่วนนี้จะเปิดขึ้นมาเอง

แต่วิธีที่ปิดได้สมบูรณ์จริงต้องเข้าไปที่ Setting เท่านั้น อย่างไรก็ตาม Apple ก็ยังแนะนำว่าควรเปิด Bluetooth หรือ WiFi เพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อมากกว่า แม้ว่าจะดูดแบตเตอรี่ก็ตามที

Via Apple Insider