ดูเหมือนเทคโนโลยีการจ่ายเงินผ่านมือถือ หรือใช้ทั้ง Android Pay, Samsung Pay และรวมไปถึง Apple Pay เริ่มมีบทบาทกับคนต่างประเทศมากขึ้น จึงทำให้หน่วยงานบางอย่างเริ่มเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีนี้ เช่นเดียวกับ MTA (Metropolitan Transit Authority) ที่เริ่มมีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานในนิวยอร์ค ที่จะให้ระบบขนส่งในนิวยอร์ค ให้ยกเลิกบัตร Metro Card แต่หันมาใช้บริการของระบบ contactless card หรือการใช้ NFC แทน

แต่ระหว่างนี้บัตร Metro Card จะยังใช้ได้ไปจนถึงปี 2023 ก่อนที่จะมาแทนที่ด้วยระบบ NFC ทั้งหมด แต่ระบบจริง  จะเริ่มใช้ในปี 2020 ก่อนแล้ว

อย่างไรก็ตามาสหรัฐก็ไม่ใช่ประเทศแรกที่เริ่มใช้ระบบนี้ เพราะในปี 2018 จะเริ่มที่ลอนดอนก่อน ซึ่งการมาของระบบนี้นอกจากสะดวกไม่ต้องพกอะไรแล้วการคิดค่าบริการจะทำได้ง่ายเพราะแตะแล้วนับระยะทางและสถานทีไปเลยจะทำให้แม่นยำกว่าเดิม

Via GSMArena