เมื่อใครแสดงความคิดอยากฆ่าตัวตาย สิ่งสำคัญที่สุดคือพยายามเข้าช่วยให้เร็วที่สุด ทาง Facebook ใช้ AI ช่วยระบุแนวโน้มฆ่าตัวตายแบบ Real-time

Facebook

Facebook

เพื่อสร้างให้ Facebook เป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน โดยเฉพาะการถ่ายทอดสดซึ่งหลายคนใช้เป็นช่องทางเผยแพร่การฆ่าตัวตาย ทางทีมงานเองก็สร้างสารพัดเครื่องมือช่วยป้องกันและช่วยเหลือ ล่าสุดได้นำ  AI ช่วยระบุแนวโน้มฆ่าตัวตายแบบ Real-time โดยศึกษาจากการแสดงออกต่างๆ เช่น

  • ใช้  pattern recognition โดยให้ AI ตรวจจับโพสต์หรือถ่ายทอดสดที่มีคนแสดงความคิดว่าอยากฆ่าตัวตายเพื่อให้รายงานและช่วยเหลือได้เร็วขึ้น โดยพัฒนาให้มีความแม่นยำขึ้นเรื่อยๆและจะเปิดให้ใช้ทั่วโลกเร็วๆนี้
  • พัฒนาวิธีระบุการฆ่าตัวตายให้ดีขึ้น ด้วยการตรวจจับข้อความในคอมเมนท์ อย่าง “Are you ok?” และ “Can I help?” ซึ่งวิธีนี้จะมีประโยชน์มาเวลาที่ไม่มีคนรายงานเข้ามาแต่ก็ยังตรวจจับเจอ
  • เพิ่มพนักงาน Community Operations ให้มากขึ้นเพื่อคอยรับรายงานและตรวจสอบข้อมูลแจ้งฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเอง ซึ่งทีมงานก็มีผู้เชี่ยวชาญที่ถูกฝึกฝนเรื่องนี้โดยเฉพาะ นอกจากนั้นยังใช้ AI ช่วยจัดลำดับความสำคัญของรายงานที่ผู้ใช้แจ้งเข้ามา เพื่อให้แจ้งคนช่วยเหลือได้เร็วขึ้น

ด้วยเครื่องมือทั้งหมดนี้ทำให้การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นเร็วขึ้นเป็น 2 เท่า เพื่อให้ช่วยยับยั้งการฆ่าตัวตายได้อย่างทันท่วงที

VIA FB