ทุกวันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคนเราเป็นอย่างมากค่ะ และอนาคตเทคโนโลยีก็จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเรา เชื่อว่าน่าจะเกิน 50% เลยก็ว่าได้ แต่เทคโนโลยีที่จะเข้ามามีผลแบบไหน จะเกิดขึ้นอย่างไร หลายคนอาจจะยังมองภาพไม่ออก เช่นเดียวกันค่ะ เกตเองก็ยังมองไม่เห็นภาพนั้น 

หลายวันก่อน เกตได้มีโอกาสเข้าร่วมงานของ เดลล์ เทคโนโลยีส์ ซึ่งทางเดลล์ ได้มีการเผยผลวิจัยที่ทำร่วมกับสถาบันแห่งอนาคต (IFTF) ทำนายอันดับท็อปเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนในอีก 10 ปีข้างหน้า หรือ ภายในปี 2030 มีอะไรบ้างมาดูกัน 

1 เครือข่ายของระบบเสมือนจริง (Networked Reality)

ในอีกสิบปีข้างหน้าไซเบอร์สเปซจะกลายเป็นภาพซ้อนทับหรือ overlay บนความเป็นจริงที่มีอยู่ของเราจากการที่สภาพแวดล้อมทางดิจิทัลของเราขยายออกไปเกินกว่าโทรทัศน์ สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ในการแสดงผลอื่นๆ

2 ยานยนต์ที่เชื่อมต่อเข้าหากัน (connected mobility)

ยานพาหนะในอนาคตจะกลายเป็นคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ได้ เราจะไว้วางใจให้พาหนะเหล่านี้เดินทางไปในทุกที่บนโลกที่สามารถจับต้องได้ใบนี้ในขณะที่ติดต่อปฏิสัมพันธ์กับโลกเสมือนที่พร้อมให้เราเข้าถึงได้ในทุกที่ที่เราอยู่

3 จาก ดิจิทัล ซิตี้ (Digital Cities) ไปสู่ เซนเทียน ซิตี้ (Sentient Cities) หรือเมืองที่มีความรู้สึก

อนาคตเมืองต่างๆ จะลุกขึ้นมามีชีวิตผ่านทางเครือข่ายต่างๆ ทั้งของโครงสร้างพื้นฐานของวัตถุอัจฉริยะ (smart objects) ระบบการรายงานผลด้วยตัวเอง (self-reporting systems) และการวิเคราะห์ด้วยพลังของ AI ที่รวมเข้าเป็นเครือข่ายเดียวกัน

4 ผู้ช่วยและระบบกฏเกณฑ์ขั้นตอนวิธีต่างๆ (Agents and Algorithms) 

ต่อไปพวกเราแต่ละคนจะได้รับการดูแลสนับสนุนจาก “ระบบปฏิบัติการเพื่อการดำรงชีวิต” (operating system for living) ที่เป็นส่วนตัว ที่สามารถคาดเดาได้ถึงความต้องการของเรา และให้การสนับสนุนภาระกิจต่างๆของเราในแต่ละวันในแบบเชิงรุกเพื่อทำให้มีเวลาว่างเพิ่มมากยิ่งขึ้น

5 โซเชียลไลฟ์ของหุ่นยนต์ (Robot with Social Lives) 

หุ่นยนต์จะกลายมาเป็นเป็นหุ้นส่วน เป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตของเรา ช่วยเพิ่มทักษะและขยายขีดความสามารถของเราในด้านต่างๆ  หุ่นยนต์จะแบ่งปันความรู้ที่ได้รับใหม่ไปยังเครือข่ายโซเชียลหุ่นยนต์ (social robot network) ไปยังนวัตกรรม crowdsource และกระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าในแบบเรียลไทม์

เรียกได้ว่าอนาคตเรื่องการเชื่อมต่อและความสัมพันธ์ของเรากับเทคโนโลยีจะมีความแตกต่างในมุมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างคาดไม่ถึง และคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2030 แล้วคุณเชื่อไหมว่าความสัมพันธ์ของมนุษย์และเครื่องจักรในอนาคตจะเกิดขึ้นมาจริงๆ แล้วจะเกิดขึ้นในทิศทางใด แต่เราเชื่อนะว่าสิ่งหนึ่งจะเห็นได้ชัดคือการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างเพื่อเกื้อกูลกันและกันในอนาคตอย่างแน่นอน 

ขอบคุณภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต : pixabay