Google ปล่อยฟีเจอร์ใหม่บน Android แบบเงียบๆ นั่นก็คือ โหมด Ambient ที่ช่วยเปลี่ยนหน้าจอขณะชาร์จเครื่องให้ฉลาดขึ้น

โหมด Ambient นี้ถูกผนวกเข้าไปในแอป Google Search เมื่อเปิดใช้งานแล้วจะมาเปลี่ยนหน้าจอล็อกสกรีนขณะชาร์จแบตเตอรี่ให้แสดงข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อความต้อนรับ, ปฏิทิน, สภาพอากาศ, สายการบินหรือการแจ้งเตือนอื่นๆ นอกจากนั้นที่ด้านล่างของจอยังมึปุ่ม toggle สำหรับเปิดปิดโหมด Do not Disturb และควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมได้ด้วย ส่วนข้อแตกต่างระหว่างของ Ambient Mode กับ Home screen widgets ก็คือ Ambient Mode ไม่สามารถปรับแต่งอะไรได้

สำหรับคนที่สนใจอยากใช้งานโหมด Ambient Mode จะเริ่มปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปได้ใช้งานในสัปดาห์หน้า ในอุปกรณ์แอดรอยด์บางรุ่นก่อน เช่น Sony Xperia, Nokia, Transsion, Xiaomi และ Lenovo รวมถึงอุปกรณ์ที่รองรับ Voice Match ซึ่งระบบปฏิบัติการที่ใช้งานได้จะต้องเป็น Android 8.1 หรือใหม่กว่า รวมถึงต้องอัปเดทแอป Google Search ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด