Facebook เปิดตัวโครงการ We Think Digital Thailand ในไทย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่จำเป็นให้กับคนไทยเพื่อให้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเข้าใจและปลอดภัย เพื่อสร้างพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบระดับโลก

พันธกิจหลักของ Facebook ก็คือเปิดโอกาสให้ทุกคนสร้างชุมชนผ่านออนไลน์ จะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ไทยเองถือเป็นหนึ่งในประเทศสำคัญด้วยจำนวนผู้ใช้เฉลี่ยวันละ 39 ล้านคน แน่นอนว่าการมีคนเยอะๆก็ย่อมเกิดปัญหา เนื่องจากผู้ใช้บางส่วนยังขาดทักษะและความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ที่ตกเป็นกลุ่มเสี่ยงบนโลกไซเบอร์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวปลอม การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ขาดการระมัดระวังเรื่องความเป็นส่วนตัว นั่นจึงเกิดเป็นโครงการ We Think Digital เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่จำเป็นให้กับคนไทยเพื่อให้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเข้าใจและปลอดภัย โดยตั้งเป้าสร้างพลเมืองดิจิทัลจำนวน 2 ล้านคน จาก 8 ประเทศในเอเชียแปซิฟิกภายในปีหน้า

ไทยถือเป็นประเทศที่ 5 ในเอเชียที่ทาง Facebook ได้นำโครงการ We Think Digital Thailand มาเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการเสริมทักษะพื้นฐานดิจิทัลที่ควรรู้ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะติดตัวและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ โดยมีเป้าหมายหลักให้เกิดการคิดวิเคราะห์และแชร์ข้อมูลอย่างรอบคอบ

ร่วมมือภาครัฐและเอกชน ปรับหลักสูตรให้เหมาะกับคนไทย

ทาง Facebook เองได้จับมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากหลายสาขาทั้งสื่อสารมวลชน ภาคการศึกษา สุขขภาวะของเด็กมาเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ โดยปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากับคนไทย รวมถึงทาง Fcaebook ได้จัดเตรียมทรัพยากรและเครื่องมือการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะดิจิทัลของตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้มือใหม่ ผู้สุงอายุหรือเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นชาวดิจิทัลตั้งแต่เกิด โดยเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาไทยเข้าใจง่าย โดยจะแบ่งหัวข้อหลักเป็น 7 หลักสูตร คือ อินเทอร์เน็ตคืออะไร การเป็นนักคิดเชิงวิเคราะห์ คุณในฐานะพลเมืองดิจิทัล เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้สามารถเข้าถึงคนไทยได้ทุกลุ่ม เพื่อให้ทุกคนได้โอกาสพัฒนาทักษะได้อย่างเท่าเทียม

การอบรมนั้นจะมีทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ให้เลือกตามความสะดวก  ในส่วนของออฟไลน์นั้นจะได้มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย ที่จะมาช่วยฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวสำหรับกลุ่มต่างๆเช่น สภาเยาวชนแห่งประเทศไทย ในส่วนของออนไลน์นั้นก็มี Love Frankie เอเจนซี่การสื่อสารเพื่อสังคมที่จะจัดแคมเปญออนไลน์ We Think Digital Champion Academy เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อสร้างการรับรู้การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีโดยทำงานร่วมกับ 5 องค์กรไทย นอกจากนั้นยังมีโครงการไมโครอินฟลูเอ็นเซอร์ เน้นนักศึกษาและคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างแคมเปญและเนื้อหาที่กระตุ้นการรับรู้ในหมู่เพื่อน

ส่วนกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการนี้ก็คือเยาวชนและผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นำทางความคิด เพื่อที่จะช่วยเผยแพร่ทักษะต่อให้กับเพื่อนๆได้ โดย We Think Digital Thailand จะเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป