ยุคนี้เรียกได้ว่าเป็นยุคของเทคโนโลยีจริงๆ เลยก็ว่าได้ เพราะเราหันไปทางไหนเราก็เจอแต่อะไรที่สร้างความสะดวกให้กับเราโดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวช่วย ซึ่งอีกความสะดวกสบายที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นการเอาเทคโนโลยีเข้ามาใข้ในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เลยทีเดียว

สกายไอที

ทางบริษัท สกาย ไอซีที ผู้นำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ ได้ร่วมมือกับ SenseTime ยักษ์ใหญ่ด้าน AI และแสนสิริ ในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ครอบคลุม 3 ด้าน ทั้ง การรักษาความปลอดภัย การก่อสร้าง และการให้บริการแห่งแรกของวงการอสังหาฯ ไทย ภายใต้แนวคิด “Think-Tool-Do” เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบผ่านเทคโนโลยี

สำหรับการร่วมพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อยกระดับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยนั้น ทาง สกาย ไอซีที ได้เตรียมนำเทคโนโลยี AI ที่สามารถนำมาใช้กับธุรกิจอสังหาฯ อาทิ

Facial Recognition ระบบจดจำใบหน้า ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถระบุและตรวจสอบบุคคลจากภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านการประมวลผลด้วย AI โดยสามารถจำแนกบุคคลที่อาจเป็นอันตรายที่เข้ามาภายในโครงการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกบ้านและทรัพย์สิน รวมไปถึงสามารถจำแนกลูกค้า VIP เพื่อยกระดับการบริการ รวมถึงสามารถจำแนกบุคคลสำหรับ Sales Gallery ของโครงการเพื่อแจ้งเตือนลูกค้าที่มีความสนใจ

Visitor Management ระบบมาบริหารจัดการดูแลผู้มาติดต่ออาคาร โดยผ่านการเชื่อมต่อเทคโนโลยีความปลอดภัยคุณภาพสูง เช่น ระบบจดจำใบหน้า (facial recognition), การตรวจสอบและการแจ้งเตือนต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกบ้าน ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการบริหารจัดการของนิติบุคคล,

License Plate Recognition ระบบบริหารจัดการการเข้าออกของรถยนต์ภายในโครงการ ด้วยการนำเทคโนโลยีการจดจำทะเบียนรถยนต์ (LPR) มาใช้ โดยระบบนี้จะทำการตรวจสอบและจดจำทะเบียนรถยนต์ของผู้อยู่อาศัยและผู้มาติดต่อ เพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้แก่โครงการ

CCTV ระบบกล้องรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการเสริมด้วยระบบ AI จะทำให้การรักษาความปลอดภัยภายในโครงการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น