Volkswagen เผยทิศทางชัดเจนแล้วว่าจะหันไปพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้า รวมถึงวางแผนพลิกโฉมสถานีชาร์จไฟ ด้วยการใช้หุ่นยนต์เด็กปั๊ม สั่งงานผ่านแอปให้มาช่วยชาร์จไฟได้อัตโนมัติ