เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติไฟเขียวควบรวบกิจกาจ บมจ.ทีโอที (TOT) และ บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT) โดยใช้ชื่อใหม่เป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (เอ็นที)

ก่อนหน้านี้ TOT และ CAT มีรายชื่อเข้ารับเอกสารการประมูล 5G ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นี้ ซึ่งทางครม. มีมติเห็นชอบให้ทั้ง 2 บริษัทเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ 5G โดยเป็นไปตามเงื่อนไขประกาศของกสทช. ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ระบุว่า จุดแข็งของการควบรวบนี้ จะช่วยให้เกิดการผสานศักยภาพสร้างความพร้อมให้กับรัฐวิสาหกิจด้านสื่อสารของประเทศไทย เพื่อรับมือการแข่งขันในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว