ธนาคารกสิกรไทย แจ้งเตือนให้ลูกค้าอัปเดตระบบปฏิบัติการเวอร์ชันล่าสุดทั้ง iOS และ Android เพื่อยกระดับความมั่นคงและความปลอดภัยในการใช้งานแอปพลิเคชัน K Plus พร้อมป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงสามารถใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

เพื่อการใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ธนาคารกสิกรไทยได้แนะนำให้อัปเดตระบบปฏิบัติการ iOS ตั้งแต่ 10.0 ขึ้นไป และ Android ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป หากไม่ทำการอัปเดตอาจเกิดผลกระทบดังนี้

  • ลูกค้าที่ใช้ K PLUS ในระบบปฏิบัติการ iOS ที่ต่ำกว่า 10.0 ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะยังสามารถใช้งานต่อไปได้ แต่จะไม่สามารถอัปเดตเวอร์ชัน K PLUS ใหม่ได้ ซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์ใหม่ที่จะออกมาในอนาคตได้
  • ลูกค้าที่ใช้ K PLUS ในระบบปฎิบัติการ Android ที่ต่ำกว่า 6.0 ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จะไม่สามารถใช้งาน K PLUS ได้อีกต่อไป

สำหรับการอัปเดตระบบปฏบัติการสามารถเข้าไปที่หน้าการตั้งค่า > เลือกทั่วไป > อัปเดตซอฟต์แวร์ บนสมาร์ทโฟนของผู้ใช้งาน