Stanford University พัฒนาส้วมอัจฉริยะที่ใช้ข้อมูลลายนิ้วมือเพื่อระบุตัวตน ร่วมกับสิ่งที่เราขับถ่ายออกมาเพื่อวิเคราะห์ว่าเราป่วยเป็นโรคอะไรรึเปล่า

แน่นอนว่าสิ่งที่เราขับถ่ายออกมาจากร่างกายนั้นสามารถบ่งบอกได้ว่าสุขภาพของเรานั้นเป็นอย่างไร ทางนักวิจัยจาก Stanford University ได้พัฒนาส้วมอัจฉริยะที่วิเคราะห์อุจจาระและปัสสาวะของเรา บ่งชีว่าเราป่วยเป็นโรคอะไร รวมถึงบ่งชี้ว่าเป็นมะเร็งบางชนิดได้

งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร Nature Biomedical Engineering science  ด้วยการนำผู้ป่วยจำนวน 21 รายมาร่วมทดสอบส้วมอัจฉริยะนี้เป็นเวลาหลายเดือน ทางทีมงานบอกว่า การใช้ส้วมอัจฉริยะถือเป็นวิธีที่ดีในการเก็บข้อมูลสุขภาพที่หลายคนละเลยไป โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม แค่ใช้ชีวิตไปตามปกติเท่านั้น

ด้านในของโถสุขภัณฑ์นั้นจะติดตั้งเซ็นเซอร์ต่างๆเอาไว้ เช่น เซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหว กล้องวิดีโอสำหรับบันทึกภาพสิ่งที่เราขับถ่ายออกมา โดยจะมี AI ช่วยวิเคราะห์ ปริมาณ, ระยะเวลาที่เราใช้ขับถ่าย รวมถึงความเข้ม/ความเหนียวของปัสสาวะและอุจจาระ

นอกจากนั้นยังมีการวัดข้อมูลด้วยแถบวัดค่าปัสสาวะ (uranalysis strip) เพื่อดูระดับเซลล์เม็ดเลือดขาวในปัสสาวะและวัดระดับโปรตีนเพื่อวัดความสุขภาพดีรึเปล่าหรือมีการติดเชื้อหรือป่วยเป็นโรคอย่างมะเร็ง หรือโรคไต เป็นต้น ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปเก็บบน Cloud ที่แพทย์เข้าถึงสามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้

ส่วนอีกฟีเจอร์ที่น่าสนใจก็คือการฝังระบบยืนยันตัวตนเอาไว้ตรงที่กดน้ำ ด้วยการฝังเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือเข้าไป เมื่อเรากดทำความสะอาดก็จะสามารถระบุว่าสิ่งที่ขับถ่ายออกมาเป็นของใคร

ส่วนขั้นตอนต่อไปของการทดลองก็คือ เพิ่มกลุ่มตัวอย่างให้มาทดสอบส้วมอัจฉริยะให้มากขึ้นเพื่อศึกษาเรื่องของความแม่นยำ นอกจากนั้นยังวางแผนที่จะเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆอย่างการวิเคราะห์โมเลกุลเข้าไปเพื่อให้การวิเคราะห์โรคทำได้ละเอียดขึ้น

VIA CNET