เหมือนว่าทุกอย่างตอนนี้ย้ายเข้าไปอยู่บนโลกออนไลน์กันหมด ล่าสุดการแข่งขันปะลองไอเดีย และความสามารถฝ่าฟันวิกฤติ ก็จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ บนช่องทางออนไลน์เช่นกัน กิจกรรม Hack the Crisis เป็นกิจกรรม Hackathon ออนไลน์ โดยเกิดขึ้นจากกลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่าโครงการ  YSEALI Thailand ร่วมกับ Knowledge Xchange (KX) KMUTT,  และเครือข่ายพันธมิตร โดยทุนสนับสนุนจาก US Embassy Bangkok และ  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

จุดที่น่าสนใจของ Hackathon ในครั้งนี้ ก็คือจะเป็นศูนย์รวมไอเดีย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ทั้งซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และสื่อ ที่เป็นผลผลิตของคนไทย เพื่อให้มาร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ กันได้อย่างเต็มที่ จุดมุ่งหมายของ Hackathon ในครั้งนี้คือแก้ไขโจทย์ใหญ่ของประเทศในตอนนี้ ก็คือ สถานการณ์ Covid-19 ที่เรากำลังต่อสู้ด้วยกันอยู่

Front Line หรือเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่กันอย่างทุ่มเท บางทีแทบไม่ได้หยุดพักผ่อน ต้องการความช่วยเหลือจากไอเดีย ใครจะไปรู้ว่าไอเดียที่คุณนั่งคิด นั่งนึกอยู่ที่บ้านอาจจะเป็นไอเดียที่เปลี่ยนให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างน่าตกใจเลยก็ได้! วิกฤตในครั้งนี้ กระทบไปไกล เกือบทุกอาชีพถึงจุดเปลี่ยน กิจการถึงจุดที่ต้องปรับตัวให้ทัน เหมือนเป็นบททดสอบครั้งสำคัญว่าเราจะผ่านไปได้อย่างไร

มี 4 ประเด็นหลักที่ Hack the Crisis ตั้งโจทย์ให้ร่วมแก้ไขกันคือ

#SaveOurHeroes – สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

เราจะทำอย่างไรให้….สามารถสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีเครื่องมือใช้ ทำงานปลอดภัย และสามารถรับมือกับ Covid-19 ที่ด่านหน้าได้ดีขึ้น

#FlattenTheCurve – ส่งเสริมมาตรการลดการแพร่ระบาด

เราจะทำอย่างไรให้…ให้สามารถลดจำนวนการติดเชื้อใหม่  ลดโอกาสในการแพร่กระจาย Covid-19 แคมเปญเพื่อหรือสิ่งประดิษฐ์ที่จะสนับสนุนการอยู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น ข้อมูลทำนายการระบาดและช่วยวางแผนรับมือได้ดีขึ้น ซึ่งอาจใช้ AI มาประมวลข้อมูล Big Data ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

#RecoverOurCommunity – รีบฟื้นฟูชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

เราจะทำอย่างไรให้ชุมชนมีเกราะป้องกันที่เข้มแข็ง ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ Covid-19 สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้ ช่วยเหลือเศรษฐกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย ช่วยเหลือคนตกงานให้สามารถเอาตัวรอดได้โดยเริ่มจากชุมชนสู่สังคม

#CrisisCommunication – การสื่อสารในภาวะวิกฤติ

เราจะทำอย่างไรให้เกิดการสื่อสารข้อมูลอย่างทั่วถึง ลดปัญหาข้อมูลเท็จ (Fake news) การส่งข่าวบิดเบือน สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือที่ถูกต้อง กระจายข่าวสารที่ประชาชนต้องรู้ ลดความคลุมเคลือเพื่อประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและในรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม กับสังคมและวัฒนธรรมไทย

กิจกรรมที่จะเกิดสำหรับ Hack the Crisis ในครั้งนี้คือ:

  • Webinar (Facebook Live) : Hackathon Thailand
  • กิจกรรม online networking วันศุกร์ 24 เม.ย. 63
  • เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ (16 เม.ย. 63)
  • เตรียมลงมือ Hack พร้อมกัน วันที่ 24-27 เมษายน 63

ใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ http://www.hackthecrisis.weebly.com/

 

#SaveOurHeroes