Shane Wighton ผู้ชำนาญเรื่องการออกแบบ 3D Printing นำผลงานที่ใครๆต่างร้องว้าวมาให้ชมกัน.

เขาออกแบบแป้นบาสที่ลูกบาสสามารถกระทบและกระดอนลงไปในตะกร้าพอดี. ซึ่งใช้ซอฟต์แวร์จำลองทิศทางลูกบาสกระทบแป้นบาสที่มุมและความเร็วต่างๆกัน. จากนั้นจึงนำรูปทรงแป้นบาส 3D ที่ได้ไปตัดด้วยเครื่อง CNC. แล้วนำมาประกอบกันเป็นแป้นบาสจอโค้ง.

ผลการจำลองแบบแป้นบาส Wighton ต้องทำแป้นบาสเป็นรูปทรงพาราโบล่า. มองๆไปก็เหมือนจอทีวีLCDโค้งๆนั่นละ ก็แล้วแต่คนจะมอง. Wighton เล่าต่อว่าในขณะที่ตัดชิ้นงานและขึ้นรูปออกมา เขาพบว่า เขาลืมคำนวณขนาดของลูกบาสลงไปด้วย ตอนแรกที่ทำเสร็จใหม่ๆชู้ตยังไงก็ไม่ลงตะกร้าเลย. ต้องขยับแป้นบาสจอโค้งถอยออกไปนิดนึง แล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นที่น่าพอใจดังที่เห็นในคลิปนี่ละครับ.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=vtN4tkvcBMA&t=1113[/youtube]